Úvodní schůzka ohledně spolupráce / Introductory meeting to arrange cooperation

Úvodní meeting před zahájením dlouhodobé spolupráce, jehož cílem je bližší definice očekávání, podmínek a dalšího postupu. / An introductory meeting prior to the start of a long-term collaboration to further define expectations, conditions and the way forward.

Servisní schůzka / Service meeting

Meeting pro stávající klientelu, o kterou se staráme. / Meeting for the existing clientele we look after.

Ostatní / Other

Jakékoliv jiné nezařazené. Jednorázové konzultace, individuální workshopy apod. / Any other unclassified. One-off consultations, individual workshops, etc.

Rychlý call pro klienty / Quick call for clients

Jste stávající klient a potřebujete s námi cokoliv probrat a nechcete si vypisovat ohledně domlouvání termínu? Můžete si domluvit call rychleji, než za kolik Usain Bolt uběhne 100 metrů. / Are you an existing client and need to discuss anything with us and don't want to write about making an appointment? You can arrange a call faster than Usain Bolt can run 100 metres.