Servisní schůzka / Service meeting

Meeting pro stávající klientelu, o kterou se staráme. / Meeting for the existing clientele we look after.

Úvodní schůzka / First meeting

Úvodní meeting před zahájením dlouhodobé spolupráce, jehož cílem je bližší definice očekávání, podmínek a dalšího postupu. / An introductory meeting prior to the start of a long-term collaboration to further define expectations, conditions and the way forward.

Ostatní / Other

Jakékoliv jiné nezařazené. Jednorázové konzultace, individuální workshopy apod. / Any other unclassified. One-off consultations, individual workshops, etc.